Najlepsi biegacze:

REGULAMIN III BIEGU MORSKIE OKO

12.07.2014

 

1.ORGANIZATOR :

„SPORTREHA Eustachy Młotek”

Eustachy Młotek

Miuriel Lizbona

 

2. CEL:

- promowanie biegania oraz aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu

- promocja Parku Morskie Oko oraz dzielnicy Warszawa Mokotów

 

3. TERMIN I MIEJSCE:

 • Bieg odbędzie się 12 lipca 2014, start biegu o godzinie 12:00
 • Start i meta będzie usytuowany w Parku Morskie Oko na warszawskim Mokotowie
 • Długość trasy wynosi 5000 m, 2 pętle po 2500 m
 • Pomiar czasu biegu zostanie wykonany za pomocą zwrotnych chipów, które każdy              zawodnik ma obowiązek zwrócić na mecie.
 • Zawodników biegu obowiązuje limit czasu 60 minut, zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.
 • Meta znajduje się w tym samym miejscu co start.

 

4. ZASADY UCZESTNICTWA

 • W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które najpóźniej w dniu biegu ukończyły 18 lat
 • Limit uczestników biegu wynosi 700 osób, organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń
 • Wszyscy zawodnicy startujący w II Biegu Morskie Oko na dystansie 5000m muszą zostać zweryfikowani i odebrać pakiety startowe w punkcie rejestracyjnym, który będzie się mieścić w sklepie Sport Guru ul. Meissnera 1/3 punkt rejestracyjny w sklepie Sport Guru będzie czynny w dniach 10.07-11.07.2013 w godz.: 12-19 oraz w dniu biegu 12 lipca 2014 w biurze zawodów w Parku Morskie Oko (okolice startu i mety) w godz.: 9 -11
 • Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Punkcie Rejestracyjnym Zawodów
 • Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne

 

5.  ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia na III Bieg Morskie Oko będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej  (od 2 czerwca od godz. 12.00) Zapisy internetowe otwarte są do 7 lipca do godz. 11.00
 • Po zamknięciu zapisów internetowych zakup pakietu startowego będzie mozliwy jednynie w dniu biegu w biurze zawodów w cenie 60zł.
 • Cena pakietu startowego:
  • 39 zł - bez koszulki
  • 60 zł - z koszulką techniczną Active-DRY (do wyboru przy zapisie w formularzu zgłoszeniowym), opcję z koszulką można zamawiać do 24 czerwca
 • Osoby, które dokonają zgłoszenia on-line zobowiązane są do wpłacenia opłaty startowej  w ciągu 3 dni od daty rejestracji na numer konta:

 

        92 2490 0005 0000 4000 1221 8057 , tytuł przelewu: Imię i Nazwisko – III Bieg Morskie Oko

 

          Dane do przelewu: SPORTREHA Eustachy Młotek, ul. Mokra 10a, 05-090 Raszyn

 

 • Jeżeli uczestnik w przeciągu 3 dni nie wpłaci na podany numer konta opłaty startowej,  jego zgłoszenie zostanie anulowane.
 • Limit zgłoszeń poprzez formularz internetowy wynosi 700 osób. Po wyczerpaniu się limitu zapisy zostaną zamknięte.
 • Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przypięcia numeru startowego w widocznym miejscu.
 • W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

        - numer startowy wraz z 4 agrafkami    

        - koszulkę techniczną Active-DRY (przy zamówieniu tej opcji podczas zapisów!)            

        - medal na mecie

        - napój na mecie

        - elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów zwrotnych

        - inne niespodzianki 

 

6.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu i funkcjonowania strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych
 • Organizator zastrzega sobie prawo umieszczenia zdjęć wszystkich uczestników w Internecie oraz do bezpłatnego ich wykorzystywania do celów promocyjnych biegu
 • Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie 
 • Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy  oraz zostaną przekazane do informacji mediów
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu bez podania przyczyny
 • W przypadku odwołania biegu z przyczyn zależnych od organizatora opłaty wpisowe będą zwrócone
 • Bieg odbędzie się niezależnie od pogody
 • Wszystkie kwestie sporne nie zawarte w regulaminie rozstrzyga organizator